The strategy of Conservator Group BV is visualized in this illustration. Conservator is around for over 75 years and has kept on developing ever since. This roadmap shows the

This infographic was made for HTM for their internal communication. HTM uses a lot of visualizations to effectively communicatie through screens with bus and tram drivers. This illustration is for

Opdracht Om de uitkomsten van het onderzoek helder te kunnen communiceren, is ervoor gekozen deze samen te vatten in een praatplaat. Het RSZK is een samenwerking van verschillende zorgcentra en