';
RSZK Praatplaat Uitkomsten Imago Onderzoek

Opdracht

Om de uitkomsten van het onderzoek helder te kunnen communiceren, is ervoor gekozen deze samen te vatten in een praatplaat. Het RSZK is een samenwerking van verschillende zorgcentra en zorg professionals in de regio Kempen, Brabant. Voor een toekomstbestendig RSZK heeft zij een imago onderzoek uit laten voeren bij alle stakeholders. De uitkomsten van dit onderzoek bieden een startpunt. Vanuit waar gewerkt kan worden aan interne ontwikkeling en externe ontwikkeling en uiting. In een wereld van toenemende vergrijzing zien we bijvoorbeeld ook duurdere zorgkosten, beperking van de stijging van zorgkosten en technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk actief mee te veranderen. Want de wereld om ons heen verandert ook steeds sneller. Ook is het daarom belangrijk aanwezig te zijn en te zorgen dat je de dingen intern goed doet. Zodat mensen daar van horen en je vervolgens aanraden.

Praatplaat

Onderaan in het midden staat de titel van de plaat, de resultaten RSZK imago onderzoek. Deze praatplaat gaat in op de uitkomsten. Verder toont het een link naar de verbinding met het meerjarenplan en de strategie die daarbij hoort. Medewerkers geven RSZK een 7.4, inwoners een 8.0. In de driekleur pijl wordt van groen naar  blauw de huidige situatie tot de focus op de toekomst weergegeven. Binnen de kaders zijn in het wit de termen geduid die terug te vinden zijn in de tekeningen. In de cirkel rondom de pijl zie je alle externe factoren die werken op RSZK. Deze hebben invloed op hoe het RSZK zich opstelt in de toekomst. De boom is een bekende metafoor bij deze organisatie en staat voor het meerjarenplan. Op de horizon zijn voorbeelden van de zorgcentra weergegeven. Aan de hand van de uitkomsten en  conclusies wordt gekeken of een naamwijziging wenselijk is.

Meer info

Geïnteresseerd in meer projecten? Kijk dan op: https://jeroenvanderliende.com/overzicht-van-het-werk/
Wilt u contact opnemen voor meer informatie? Klik dan hier: https://jeroenvanderliende.com/contact

Like & Share:
JEROEN

-