Hieronder wordt uitgelegd welke vier stappen we nemen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

praatplaat, visueel denken, design thinking, proces, organisatie, jeroen van der liende
1. Analyseren

In de eerste sessie proberen we te doorgronden wat u wil communiceren, waarom, naar wie, etc. Een hoop vragen worden gesteld om een compleet inzicht te krijgen in het communicatie vraagstuk en de context daarvan. Vaak helpt het stellen van de juiste vragen om de probleemstelling aan te scherpen. Tijdens dit proces wordt alle informatie d.m.v. notities en tekeningen vastgelegd.

praatplaat, visueel denken, design thinking, proces, organisatie, jeroen van der liende
 2. Structureren

We begrijpen dat u druk bent en geen tijd hebt om elke seconde van de ontwikkeling mee te kijken. En dat hoeft ook niet! Tijdens de intake komt alle informatie over tafel. Deze informatie moet vervolgens verwerkt worden. Tijdens en na het analyseren en structureren van alle informatie en de verbanden tussen alle elementen, wordt het proces van “Design Thinking” gebruikt om de vertaling naar beeld te maken.

praatplaat, visueel denken, design thinking, proces, organisatie, jeroen van der liende
3. Vertalen

Wanneer alle verbanden gelegd zijn en de puzzel vorm heeft gekregen is het tijd de juiste vertaling te vinden voor de combinatie van onderdelen. Juist de verbanden dienen helder vertaald te worden naar beeld, zodat de activatie en verbinding met de doelgroep nog beter gelegd kan worden. Vervolgens werken we het beeld digitaal uit in hoge resolutie.

praatplaat, visueel denken, design thinking, proces, organisatie, jeroen van der liende
4. Optimaliseren

Spiegelen is een belangrijk aspect van de ontwikkeling. Met de term spiegelen wordt letterlijk gedoeld op het “spiegelen” van informatie die is ontvangen. Dit gebeurt door de informatie aan de hand van de ontwikkelde tekening(en) te presenteren aan de opdrachtgever.  Dit schept vaak nieuw licht op de zaak en geeft voortschrijdend inzicht, juist omdat het een helicopter view biedt over alle informatie.