';
Praatplaat Zorglandschap Jeugdhulp Provincie Flevoland

Het Nederlandse zorglandschap verandert. We gaan van een omgeving van institutionalisering naar meer flexibele, persoonsgerichte oplossingen, waarin de omgeving (buurt, sport, familie, etc.) een grote rol speelt. Dit is een abstracte verandering, die in de vertaling naar gebruik soms handvatten mist om uit te leggen wat er van medewerkers verwacht wordt. De provincie Flevoland, met al haar gemeenten, wil met deze praatplaat niet alleen inspireren, maar ook informeren over de manier waarop deze verandering teweeg gebracht kan worden.

In deze case wordt door middel van trial and error, door action learning, steeds weer gekeken naar nieuwe oplossingen, zodat deze getest en gedeeld kunnen worden. Het kind staat weer centraal, niet het label. Om op die manier met minder kosten een beter resultaat te kunnen leveren, zoveel mogelijk in de of een thuissituatie. Meer denken in zorgarrangementen en minder in instituties.

Inmiddels is een tweede praatplaat aan deze reeks toegevoegd. Deze illustratie is een verdieping op het rechterbovendeel van het eerste, het gaat van transitie naar transformatie. Op die manier wordt hier een familie van tekeningen gecreëerd.

Like & Share:
JEROEN

-