';
Praatplaat Stevin Elektrisch Busvervoer

praatplaat, visueel denken, visuele communicatie, storytelling, visualisatie, tekening

Opdracht

Stevin zet zich in om de transitie naar duurzaam busvervoer werkelijkheid te maken en deze praatplaat Stevin Elektrisch Busvervoer gaat hier op in. Afgelopen najaar hebben ze daarom een Pressure Cooker sessie georganiseerd met alle stakeholders uit de wereld van openbaar busvervoer. Zo kijken ze waar samenwerking mogelijk is om deze transitie te versnellen. Deze praatplaat geeft de uitdagingen aan waar de branche op dit moment voor staat, maar maakt ook inzichtelijk welke keuzes er gemaakt moeten worden om samen aan de slag te kunnen gaan. Uit de Pressure Cooker is gebleken dat om volledig duurzaam busvervoer in 2025 te hebben, ookwel Zero Emission, waterstof nog geen goede optie is. Daarom moet er voor 2025 gekozen worden voor elektrisch busvervoer. Daarom zullen gemeenten, vervoerregio’s, busbedrijven en onder meer netbeheerders samen stappen moeten ondernemen om deze toekomst van elektrisch busvervoer te realiseren.

Visueel Denken

Visueel denken is gebruikt om alle resultaten om te vormen tot verschillende gebieden. Van de huidig te nemen keuzes naar een toekomst met aanwijsbare trends en de stappen en ondersteuning die Stevin kan bieden om alle stakeholders in hun kracht te helpen naar de volgende stap! In een tweetal sessies hebben we alle informatie gestructureerd en uitgewerkt naar onzekerheden, trends en de rol van Stevin. Deze praatplaat laat het resultaat zien daarvan.

Praatplaat

Stevin zet deze praatplaat in de communicatie naar de stakeholders en haar klanten, om zo de complexiteit te reduceren en inzicht te geven in de uitdagingen. Ze neemt daarbij haar rol in de transitie naar een meer duurzame en schonere wereld. Stevin Technology Consultants gaan voorbij de standaard oplossing. Ze werken mét de klant aan technische innovaties in de publieke infrastructuur. Blijvende resultaten voor de langere termijn. Serieuze doorbraken in complexe issues. Dat is het resultaat. Ze helpen klanten nieuw potentieel ontdekken én benutten.

Meer info

Klik hier voor meer voorbeelden!

Like & Share:
JEROEN

-