';
Praatplaat Proces Verkoop in Dialoog Fakton Consultancy

Fakton, Verkoop in Dialoog, verkoopproces, consultancy, bouw, praatplaat, den haag, spraakmakende verbeelding, illustratie, brainstorm

Fakton is een consultancy bedrijf dat eigenaren van vastgoed helpt bij het verkoopproces van panden. Vooral waar het gaat om een grote (her)ontwikkelopgave met een multi invulling van bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren, etc. is het  lastig dit vastgoed voor een goede prijs te verkopen, zeker als er tijdsdruk op staat. Daarnaast moet er vaak een aanpassing in het bestemmingsplan komen, waarbij niet elke gemeente even open staat voor verandering.

Fakton heeft een proces voor dit soort verkooptraject ontwikkeld, genaamd “Verkoop in Dialoog”. In dit proces worden in een vroeg traject stakeholders betrokken bij het ontwerp van de (her)ontwikkelopgave. Ook de input van omwonenden is hierbij cruciaal. Door open kaart te spelen over je belangen, kan iedereen daarop inspelen zodat helders is op welke vlakken waarde gecreëerd moet worden. De rol van Fakton hierin is om deze belangen boven water te krijgen en te sturen op waardecreatie. De drie partijen die vervolgens worden uitgekozen voor de dialoogfase gaan hier samen aan de slag om een ontwerp te ontwikkelen. Door dit gezamenlijk met alle stakeholders te doen, wordt direct afgestemd tussen de ontwikkelpartij en de exploitant, tussen de belegger en de verkopende partij, tussen de gemeente en de architect. Zo kunnen kansen benut worden.

De 3D tetris wordt hier gebruikt als metafoor om uit te leggen hoe complex een (her)ontwikkelopgave kan zijn. Iedere stakeholder neemt vanuit zijn eigen expertise en kunde bouwstenen mee. Alleen door overleg en het dienen van elkaars belangen vul je het bouwwerk op de beste manier, waar iedereen wat aan heeft. Vermenigvuldigen is delen! Gaten opvullen is kansen benutten, ook al betekent dat een aanpassing van het ontwerp of het bestemmingsplan.

Tot slot wordt de gunning gedaan aan de ontwikkelpartij die het beste ontwerp heeft, beoordeeld op niet alleen prijs maar ook kwaliteit. Een leerzaam traject voor alle betrokkenen.

Like & Share:
JEROEN

-