visueel denken
';
Praatplaat Afspraak Banenindicatie Provincie Flevoland

Prezi, presentatie, interne communicatie, corporate communication, praatplaat

De Flevolandse gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en UWV, VNO-NCW, FNV en CNV werken samen aan het realiseren van meer banen voor mensen met een arbeidshandicap. Dat doen ze in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland onder de vlag: ‘Flevoland Werkt’. (zie ook www.flevolandwerkt.info)

De gemeenten willen de accountmanagers, jobcoaches en andere professionals die bij werkgevers langsgaan faciliteren in hun voorlichtende rol. Dat willen ze op een visuele manier doen. In mijn werk voor deze gemeentes ben ik gevraagd van dit proces een visuele vertaling te maken die ondersteund in deze voorlichtende rol.

Like & Share:
JEROEN

-