';

Visueel Denken

 

Op deze pagina vind u het overzicht van projecten van praatplaten / live sneltekenen / animaties. We gebruiken een proces van Visueel Denken om informatie te vertalen naar beeld. Door complexe informatie visueel vast te leggen, zijn mensen in staat veel makkelijker informatie te herkennen, begrijpen en onthouden. Dit maakt uw communicatie veel effectiever. En dus ook leuker. Bij een sessie sneltekenen doen we dit live, op locatie. Dit wordt vooral toegepast bij bijeenkomsten, zoals brainstorm sessies, vergaderingen en events. Hierbij zorgen we dat alle elementen die aan bod komen vertaald worden naar beeld. Bij een praatplaat gaan we nog dieper in op de samenhang tussen de elementen en verwerken we die in totaal compositie. Dit noemen we een praatplaat, een tekening aan de hand waarvan u effectief communiceert. En de elementen in de tekening een kapstok bieden voor je verhaal. Dit doen we in een proces van co-creatie, in meerdere sessies. Dit kan al in 1 week tot gemiddeld 3 weken. Bij een animatie kiezen we doorgaans tussen de opbouw van één grote scene, zoals een praatplaat, of het gebruik van losse scenes. Ook dit vergt een langer ontwikkeltraject, maar doen we in extreme gevallen in een week, tot gemiddeld 4-6 weken.

Dit is een overzicht van de meest recente projecten die openbaar gedeeld mogen worden. Heeft u een specifieke vraag? Laat dan een bericht achter op de contact pagina.

Deze animatie voor Rijkswaterstaat heeft als doel om medewerkers te enthousiasmeren over een aankomende e-learning. Rijkswaterstaat is bezig met de implementatie van een bruggen en sluizenstandaard. Medewerkers zullen hiermee aan

Continue
MBO praatplaat toekomstperspectief

Voor saMBO-ICT hebben we in samenwerking met adviesbureau Hutspot twee praatplaten ontwikkeld. Deze platen worden ingezet voor communicatie in de sector om draagvlak voor deze toekomstvisie te verkennen. Plaat 1:

Continue
Gemeente Schiedam sessie Sneltekenen bewoners avond

Voor een bewonersavond van de Gemeente Schiedam hebben we een snelteken sessie gedaan in opdracht van Buzzzle. Hierbij ging het om de verduurzaming van de gemeente. Belangrijk was om op

Continue
Praatplaat RT-M visie op samenwerken

Deze praatplaat toont hoe RT-M financieringstrajecten uitvoert voor en met klanten. Projecten kosten geld. Gelukkig zijn er subsidies en diverse andere mogelijkheden om geld te generen of juist te besparen. RT-M is gespecialiseerd

Continue
Praatplaat InHolland in samenwerking met Hutspot

Deze praatplaat is het eindproduct van een visie traject voor InHolland, in samenwerking met Hutspot. Het doel van dit traject was om een gedragen visie te ontwikkelen over de professional

Continue
Praatplaat Ampelmann Visie Strategie

Deze praatplaat is ontwikkeld voor de innovatie afdeling van Ampelmann. Intern wordt deze praatplaat ingezet om het proces van idee tot product uit te leggen. Door inzichtelijk te maken welke

Continue
Praatplaat Strategie Conservator Group

  De strategie van Conservator Group BV is gevisualiseerd in deze praatplaat. Conservator bestaat al 75 jaar en heeft zich al die tijd steeds weer ontwikkelt. Ook zijn er roerige

Continue

“Presentations using visual aids were found to be 43% MORE PERSUASIVE than unaided presentations”

3M corporation

“Presentations using visual aids were found to be 43% MORE PERSUASIVE than unaided presentations”

Continue
HTM Infographic Nieuwe Medewerker

Deze infographic is ontwikkeld voor HTM om te communiceren naar nieuwe medewerkers. Deze zien de informatie in de bussen, trams of de schermen op kantoor. HTM is een grote organisatie

Continue

Deze animatie over Claims Services legt uit wat Claims Services. Maar ook hoe ondernemers deze dienst kunnen inzetten om schade te verhalen die niet gedekt is door je verzekering. Van

Continue

Een 3-daags congres over Best Value, waarbij sneltekenen is toegepast. Sneltekenen zorgt ervoor dat alle informatie op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier samengevat. Waarbij afstemming en reflectie plaats vond bij

Continue
RSZK Praatplaat Uitkomsten Imago Onderzoek

Opdracht Om de uitkomsten van het onderzoek helder te kunnen communiceren, is ervoor gekozen deze samen te vatten in een praatplaat. Het RSZK is een samenwerking van verschillende zorgcentra en

Continue

Opdracht Hypoport biedt IT oplossingen en consultancy in de wereld van Fintech en brengt investeerders, banken en afnemers van leningen en hypotheken bij elkaar. Deze video geeft een introductie over

Continue
Praatplaat Heliox Kernwaarden

  Opdracht Heliox was op zoek naar een praatplaat die de kernwaarden van de organisatie in herkenbare beelden zou weergeven. Een visie, missie of kernwaarden kunnen soms heel abstract blijven.

Continue

Opdracht Het Universitair Medisch Centrum Groningen laat in deze animatie de toekomstige patiëntreis van Kees zien. Daarin is Kees een voorbeeldfiguur. Deze animatie is ontwikkeld voor toekomstige en huidige patiënten.

Continue

Deze animatie geeft een uitleg over Common Ground, de beweging die Nederlandse gemeenten onder de vlag van “Samen Organiseren” hebben ingezet om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren

Continue

Workwire zorgt voor prettige werkplekken en gelooft in een werkplek die inspireert en motiveert. Door onder meer workplace nudging helpen ze bedrijven met gewenst gedrag op de werkvloer en een

Continue

Gemeente zijn druk bezig met het beleid ten aanzien van het klimaatakkoord Parijs. Deze animatie gaat in op de plannen van de gemeente Houten om Energieneutraal te worden. Het klimaat

Continue
Praatplaat Stevin Elektrisch Busvervoer

Opdracht Stevin zet zich in om de transitie naar duurzaam busvervoer werkelijkheid te maken en deze praatplaat Stevin Elektrisch Busvervoer gaat hier op in. Afgelopen najaar hebben ze daarom een

Continue
Praatplaat Ambitiekaart Schiedamse Havens

Gemeente Schiedam werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam aan de ontwikkeling van de Schiedamse havens. Na jaren geleden een 2D ambitiekaart te hebben ontwikkeld, waarvan inmiddels de eerste ambities waargemaakt

Continue
Visual Technologische Herbestemming Praatpaal

De praatpaal is een iconisch object dat tientallen jaren langs onze snel- en autowegen heeft gestaan. Door nieuwere technologische ontwikkelingen als de mobiele telefoon, is de praatpaal overbodig geworden. Ecoleon

Continue
Praatplaat Gemeente Dronten “dronten OP koers”

De gemeente Dronten heeft enkele jaren geleden de Dronter koers uitgezet, een beleid wat inspeelt op de veranderende maatschappij en de burgers en medewerkers van de gemeente dichter bij elkaar

Continue

Het is prettig wonen in de gemeente Bunnik. Toch is de regio continu in ontwikkeling, dichtbij de belangrijke stad Utrecht en het sciencepark. De regio groeit hard, waardoor er veel

Continue
Praatplaat Heineken app voor het beste getapte bier

DIO en de Bartender competition hebben gewerkt aan een nieuwe idee voor een app, om input te verschaffen zodat het beste biertje getapt kan worden. Deze praatplaat, ontwikkeld in een

Continue

Nedgraphics heeft een nieuw product gelanceerd wat twee werelden bij elkaar brengt en de vakmensen in die werelden in dezelfde taal met elkaar laat praten. In de keten van opdrachtgever,

Continue
Praatplaat KPMG Enterprise Resource Planning (ERP)

De KPMG afdeling Enterprise Resource Planning heeft de vraag uitgezet inzichtelijk te maken op welke wijze zij te werk gaan in de verschillende fasen van strategie, implementatie en optimalisatie. Deze

Continue

Animatie Dienstplan Gemeente Almere, waarin de gemeente haar medewerkers toont wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn! Almere kent een sterke, brede basis waarin onderwijs-, inkomens-, WMO-, sport-, welzijn- en

Continue

Het Nederlandse zorglandschap verandert. We gaan van een omgeving van institutionalisering naar meer flexibele, persoonsgerichte oplossingen, waarin de omgeving (buurt, sport, familie, etc.) een grote rol speelt. Dit is een

Continue
Praatplaat Proces Verkoop in Dialoog Fakton Consultancy

Fakton is een consultancy bedrijf dat eigenaren van vastgoed helpt bij het verkoopproces van panden. Vooral waar het gaat om een grote (her)ontwikkelopgave met een multi invulling van bijvoorbeeld wonen,

Continue
Faciliteren en Visualiseren Sessie Vopak over 30 jaar

Voor de SHE (sustainability en veiligheid) dag van Vopak op Europoort, heb ik samen met Rob Jansen een 8-tal sessies gefaciliteerd met het onderwerp Vopak over 30 jaar. Hierbij zijn

Continue

“Alles is ontwerpen” – Rob Jansen

“Alles is ontwerpen” – Rob Jansen

Continue
Sessie Sneltekenen Big Bang Disruption voor Shell

De Future Lions van Shell, een jonge organisatie binnen Shell van Young Professionals die wil helpen het bedrijf te reshapen, organiseerde een middag over Big Bang disruptie: “Hoe niet de

Continue
Praatplaat Prezi Presentatie Ruimte Omgeving

Voor deze praatplaat is gekozen voor een ruimte metafoor. Tekst is aan de eindplaat toegevoegd om beter in te kunnen zoomen op verschillende elementen en meer informatie weer te geven.

Continue

Op de Innovation Expo in het Eye museum in Amsterdam waren interessante brainstorm sessies. Als tekenaar heb ik de sessie gevisualiseerd in een vorm van visueel verslag leggen of sneltekenen.

Continue

Jaarlijks kost Cybercriminaliteit ondernemers ruim 8 miljard euro. Toch is bijna niemand hiervoor echt verzekerd. Dit was een grote aanleiding voor van Lanschot Chabot om dit middels een animatie onder

Continue
Het gebruik: 4 manieren om visueel te communiceren

  Dat een simpel stroomschema niet echt helder is en zeker niet blijft hangen, is inmiddels wel bekend! Dus probeer je via een infographic of praatplaat een visuele vertaling te maken

Continue

“Creativity is intelligence having fun”

Albert Einstein

“Creativity is intelligence having fun”

Continue

Sneltekenen of visueel notuleren is een skill die ik vaak inzet voor het visueel vastleggen van management sessie bij de gemeente Dronten. De gemeente Dronten wil graag co-creatie met burgers

Continue
Vijf stappen voor blijvende inzet van je communicatiemiddel

  Communicatie is essentieel om verandering teweeg te brengen. En wat het doel ook, visuele communicatie speelt vaak een grote rol in deze verandering. Toch is de inzet van deze communicatiemiddelen minstens

Continue
Praatplaat over Bewaking Integriteit Sportwedden voor ESSA

ESSA wilde graag een praatplaat die zij in een presentatie kunnen toelichten, maar ook een infographic versie die meer op zichzelf staand is. Hierbij is het complete proces geanalyseerd en

Continue

Berenschot wilde graag hun visie over Dutch Design organisatie ontwerp uitdragen op een inspirerende, visuele manier, gebruik makend van beeld en of tekeningen. Berenschot is een onafhankelijk organisatie consultancy bedrijf

Continue

De Provincie Zuid-Holland gelooft in co-creatie en ontwikkeld samen met alle stakeholders een verbeterde ervaring voor mensen die buslijn 197 nemen. Visueel denken en visueel notuleren wordt ingezet in de

Continue
Praatplaat aansluiten processen BIM & SE voor Arcadis

Deze illustratie voor Arcadis laat zien hoe de keuze voor een metafoor enorm kan helpen bij het uitleggen van een ingewikkeld concept of visie. Deze praatplaat heeft een vierdubbele gelaagdheid

Continue

“The brain can process visuals 60,000 times faster than it does text”

3M Research

“The brain can process visuals 60,000 times faster than it does text”

Continue

Het is bewezen dat de tolerantie voor overlast bij bewoners in bouwgebieden vergroot wordt door duidelijkheid te scheppen over de werkzaamheden. Rijkswaterstaat en IXAS doen dit door aan de hand

Continue
Praatplaat Organisatie Structuur en Visie van Firma de Groot

Deze praatplaat is ontwikkeld als communicatiemiddel tijdens gesprekken met (potentiële) klanten van Firma de Groot, maar ook geïnteresseerden en ondernemers. De tekening biedt een overzicht van de kern elementen van

Continue

“83% of human learning occurs visually”

U.S. Department of Labor

“83% of human learning occurs visually”

Continue

Sneltekenen of visueel notuleren wordt vaak ingezet bij brainstorm sessies om de hoeveelheid informatie op een gestructureerde en aantrekkelijke wijze vast te leggen. Deze brainstorm werd georganiseerd door Royal Sens met als

Continue

“90% of the information transmitted to the brain occurs visually”

Visual Teaching Alliance

“90% of the information transmitted to the brain occurs visually”

Continue

-