';
MBO praatplaat toekomstperspectief
onderwijs, scholieren, interne communicatie, MBO, communicatie, Rotterdam, samenwerking, illustratie visueel denken, organisatie, proces visualisatie, co-creaties, uittekenen, cartoon proces, visie, idee, verbeelding, tekening, saMBO-ICT
saMBO-ICT – praatplaat “Toekomstperspectief”
onderwijs, scholieren, interne communicatie, MBO, communicatie, Rotterdam, samenwerking, illustratie visueel denken, organisatie, proces visualisatie, co-creaties, uittekenen, cartoon proces, visie, idee, verbeelding, tekening
saMBO-IT – praatplaat “Afhandelen Aanmelding”

Voor saMBO-ICT hebben we in samenwerking met adviesbureau Hutspot twee praatplaten ontwikkeld. Deze platen worden ingezet voor communicatie in de sector om draagvlak voor deze toekomstvisie te verkennen.

Plaat 1: ‘toekomstperspectief collectieve voorzieningen’: Elke MBO instelling heeft momenteel zijn eigen back-office (zie helemaal links) en systemen ter ondersteuning van het administratieve proces van aanmelden tot inschrijven van studenten. Ondertussen is het lastig per instelling om bij te blijven met technologische ontwikkelingen en de vraag vanuit de samenleving naar modern onderwijs (zie plateau bovenaan). De toekomst is dat de student veel meer centraal staat en flexibel zijn onderwijs kan invullen (helemaal rechts). Het plan is nu uitgezet om in een aantal stappen naar een centrale back-office te werken, zodat administratieve handelingen per instelling sterk worden verminderd en geld dat vrijkomt door deze besparingen, besteed kunnen worden aan het ontwikkelen van het onderwijs. De stappen zijn de tredes. Vroegtijdig aanmelden (VVA) Centraal aanmelden (CA) en Afhandelen aanmeldingen (AA) waarbij in steeds meer mate de administratieve handelingen worden gecentraliseerd en systemen worden gekoppeld.

Plaat 2: ‘Afhandeling aanmeldingen’: Elke instelling bepaalt zelf hoe het proces van de afhandeling van aanmeldingen eruit ziet. Bij de ene instelling en opleidingen moeten aspirant-studenten een toets maken en op gesprek komen, bij een andere instelling en opleiding een portfolio inleveren en een dag meelopen. De aanpak verschilt per instelling en opleiding. AA is het plan om deze processen centraal te ondersteunen en faciliteren. Door middel van bouwblokken kunnen instellingen zelf samenstellen wat hun procedure/aanpak is. Dit gebeurt binnen een platform of digitale omgeving. De student kan precies zien hoe zijn aanmelding verloopt, en elke instelling kan er zijn draai en invulling aan geven. Maar de basis (de bouwblokken) is gelijk voor alle instellingen.

Like & Share:
JEROEN

-