visueel denken
';
Praatplaat Stevin Elektrisch Busvervoer

praatplaat, visueel denken, visuele communicatie, storytelling, visualisatie, tekening

Stevin zet zich in om de transitie naar duurzaam busvervoer werkelijkheid te maken. Afgelopen najaar hebben ze daarom een Pressure Cooker sessie georganiseerd met alle stakeholders uit de wereld van openbaar busvervoer om zo te kijken waar samenwerking mogelijk is om deze transitie te versnellen. Deze praatplaat geeft de uitdagingen aan waar de branche op dit moment voor staat, maar ook inzichtelijk welke keuzes er gemaakt moeten worden om samen aan de slag te kunnen gaan. Uit de Pressure Cooker is gebleken dat om volledig duurzaam busvervoer in 2025 te hebben, ookwel Zero Emission, waterstof nog geen goede optie is en dat er voor 2025 daarom gekozen moet worden voor elektrisch busvervoer. Dat heeft invloed op de stedelijke omgeving, de inzet van bussen, het opladen, de laadinfrastructuur, etc. Gemeenten, vervoerregio’s, busbedrijven en onder meer netbeheerders zullen daarom samen stappen moeten ondernemen om deze toekomst van elektrisch busvervoer samen te realiseren.

Visueel denken is gebruikt om alle resultaten om te vormen tot verschillende gebieden, van de huidig te nemen keuzes naar een toekomst met aanwijsbare trends en de stappen en ondersteuning die Stevin kan bieden om alle stakeholders in hun kracht te helpen naar de volgende stap! In een tweetal sessies hebben we alle informatie gestructureerd en uitgewerkt naar onzekerheden, trends en de rol van Stevin. Deze praatplaat laat het resultaat zien daarvan.

Stevin zet deze praatplaat in middels de communicatie naar de stakeholders en haar klanten, om zo de complexiteit te reduceren en inzicht te geven in de uitdagingen. Ze neemt daarbij haar rol in de transitie naar een meer duurzame en schonere wereld. Stevin Technology Consultants gaan voorbij de standaard oplossing. Ze werken mét de klant aan technische innovaties in de publieke infrastructuur. Blijvende resultaten voor de langere termijn. Serieuze doorbraken in complexe issues. Dat is het resultaat. Ze helpen klanten nieuw potentieel ontdekken én benutten.

Klik hier voor meer voorbeelden!

JEROEN