visueel denken
';
Enthousiasmeren: van participatiewet naar participerende gemeenten

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Is het niet gek dat zoveel gemeenten één gelijkluidende wet op hun eigen wijze uitvoeren? Kan gezamenlijk oppakken van de uitvoering niet leiden tot een veel effectiever en efficiënter systeem?

Dit waren de vragen waarvoor organisatie adviesbureau KokxdeVoogd twee jaar geleden met 13 (grote) gemeenten van start ging om te kijken of ze slim in konden springen op de ontwikkelingen en gevolgen van de veranderende participatiewet. Het onderzoek is inmiddels afgerond, met als één van de voornaamste conclusies dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten in de uitvoering slechts 5% bedragen. Genoeg basis voor een gedegen oplossing: een gezamenlijke (virtuele) backoffice informatievoorziening, een geautomatiseerd system met verregaande ICT ondersteuning die gebruikt maakt van standaard werkprocessen voor alle gemeenten, doch met ruimte voor lokaal beleid.

Om deze informatie samen te vatten en gemakkelijk inzichtelijk te maken hebben we in overleg ervoor gekozen een voorbeeld van zo’n standaard werkproces in de vorm van een storyboard verder uit te werken in een explanimation movie. Belangrijke drijfveren hiervoor waren het belang van de juiste overdracht van de informatie (hoe wordt het verhaal verteld) en de omvang van de doelgroep (in dit geval de raden, besturen en consulenten van de gemeenten van Nederland). Ook stelde dit ons in staat een belangrijke inleiding te geven en hardop de juiste vragen te stellen!

Inmiddels wordt deze film verspreid onder de gemeenten en is er een website opgericht om informatie te verschaffen over de oplossing. Samenwerking in het publieke domein kan absoluut leiden tot een betere en efficiëntere overheid! Ik vind het dan ook mooi om hieraan meegewerkt te kunnen hebben en hoop dat dit een groot succes wordt.

Geïnteresseerd in meer informatie? Kijk dan op http://gbi-participatiewet.nl/

JEROEN