visueel denken
';
Animatie “Expect More” voor Hypor BV

Beginpunt van deze reeks van animaties is de slogan “Expect More” die te abstract bleek voor Hypor’s klanten. Dit eerste filmpje is dan ook eigenlijk meer een explanimation (uitleg video), waarin verteld wordt wat Hypor doet, aan de hand van vier pijlers. In deze eerste video wordt het overzicht geschetst en later wordt in vier andere animaties ingezoomd op de specifieke pijlers.

Hypor BV is een dochteronderneming van Hendrikx Genetics. Hypor is verantwoordelijk voor de genetica van varkens. Ze hebben meer dan 50 jaar ervaring in deze branche en hun experts leveren state-of-the-art research. De gebalanceerde aanpak is gebaseerd op een stevige strategie van vier pijlers: waarde toevoeging, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.

JEROEN